Những ứng dụng truyền hình tốt nhất cho Android TV box

Bài này thuộc phần 8 của 12 phần trong series Hướng dẫn chọn tivi box

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng coi truyền hình bao gồm trả phí và miễn phí một số kênh. Một phần mềm đầy đủ nhiều kênh miễn phí là không thể, nhưng bỏ qua sự bất tiện khi phải tắt mở nhiều app để… Xem thêm