Để chuẩn bị đi phượt cần chuẩn bị gì?

Bài này thuộc phần 1 của 4 phần trong series Để chuẩn bị đi phượt cần chuẩn bị gì?

Phượt là một phong trào người người đều tham gia, nhưng làm sao để có một chuyến đi phượt an toàn hoàn hảo nhất. Sau đây mình xin đưa ra một số điểm cần để chuẩn bị một chuyến đi phượt, an toàn, vui vẻ… Xem thêm